Zpracování daňových přiznání

  • vyhotovení přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souhrnného hlášení
  • zpracování Přiznání daně z příjmu
  • přiznání Silniční daně
  • zastupování kvalifikovaným daňovým poradcem u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven na základě plné moci