Účetní a daňové poradenství

  • daňová optimalizace
  • spolupráce s právním zástupcem společnosti při přípravě smluv (konzultace daňových dopadů)
  • automatické upozornění na termíny splatností daní a povinných záloh
  • zastupování při kontrolách ze strany finančního úřadu