Ostatní služby

  • reporting dle potřeb společnosti
  • zpracování, případně spolupráce při tvorbě vnitropodnikových směrnic
  • poradenství a podpora při jednání s úřady státní správy (zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem, Úřadem práce atd.)
  • ekonomické poradenství a podpora při jednání s finančními ústavy o úvěru, kontokorentní lince apod.
  • zvýhodněné ceny pro zaměstnance klientů při zpracování osobního přiznání k dani z příjmů (souběh příjmů ze zaměstnání, podnikání, pronájmu…)