Kompletní vedení účetnictví

  • prvotní zpracování dokladů (roztřídění, nalepení, formální kontrola všech náležitostí, kompletace, doplnění daňového rozpisu, vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů…)
  • zaúčtování, vedení všech účetních knih a další evidence dle zákona o účetnictví, evidence pohledávek a závazků
  • možnost přípravy bankovních příkazů k úhradě
  • vyhotovení účetních sestav (měsíčních, čtvrtletních a ročních)
  • zpracování účetní závěrky, účetní inventarizace